اخبار سیاسی
  • معشوقه لاوروف | وزیر امور خارجه | وزیر امور خارجه روسیه | معشوقه سرگئی لاوروف | اخبار سیاسی

    این سیاستمدار متاهل است ولی معشوقه ای دارد.

  • طالبان | طالبان در افغانستان | اخبار جنگ در افغانستان | نقشه طالبان برای افغانستان | رهبر افغانستان | عبدالغنی ملابرادر کشته شد؟

    ماجرای تسویه حساب طالبان چیست؟