بیمه ایران
  • با توجه به برگزاری آزمون شایستگی از سوی کمیته انتصابات شرکت، دکتر رضایی مدیرعامل بیمه ایران با حضور در دانشگاه علم و فرهنگ و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی، نحوه برگزاری و فرایند آزمون شایستگی کارکنان را بررسی کرد.

  • در حالی که دقیقاً ۹ ماه (یا حدود ۲۷۰ روز) از سکانداری محمد رضایی در بیمه ایران می گذرد و نحوه مدیریت و تدابیر وی و اتخاذ استراتژی های جدید، این شرکت را در مسیر پر امیدی قرار داده است، برخی افراد که قبلاً در این شرکت صاحب نفوذ بوده اند مشغول باج‌خواهی مجازی شده اند.