حقوق بازنشستگان 1401
 • حقوق بازنشستگان | پاداش بازنشستگان | وام بازنشستگان

  صحبت‌هایی برای افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان مطرح است و ما هم منتظر هستیم خبرهای خوشی برسد تا بتوانیم اقدامات اجرایی مربوط را انجام دهیم.

 • حقوق بازنشستگان | حقوق بازنشستگان جدید | حقوق بازنشستگان 1401

  حقوق بازنشستگان معاف از پرداخت مالیات است اما مشمول یک حق بیمه جزئی است که ماه به ماه از حقوق بازنشستگان کسر می‌شود. ماجرای کسر شدن حق بیمه‌ از مستمری بازنشستگی، چیست؟

 • حقوق بازنشستگان|افزایش حقوق بازنشستگان

  یک کارشناس حوزه کار گفت: باتوجه به شرایط اقتصادی و وضع معیشت آحاد جامعه و به منظور پرهیز از تبعیض در پرداخت حقوق‌ها، شایسته است که تمهیدات لازم درخصوص بازنگری در افزایش حقوق کارمندان و کارکنان دولت و بازنشستگان انجام شود.

 • حقوق بازنشستگان | حقوق بازنشستگان جدید | حقوق بازنشستگان 1401

  یک کارشناس حوزه کار، اجرای نظام پرداخت هماهنگ حقوق برای همه شاغلین و بازنشستگان در کشور را خواستار شد و تاکید کرد: باتوجه به شرایط اقتصادی و وضع معیشت آحاد جامعه و به منظور پرهیز از تبعیض در پرداخت حقوق‌ها شایسته است که تمهیدات لازم در خصوص بازنگری در افزایش حقوق کارمندان و کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری همچون بازنشستگان تامین اجتماعی صورت گیرد.

 • حقوق بازنشستگان | حقوق بازنشستگان جدید | حقوق بازنشستگان 1401

  برخی از بازنشستگانی که سال قبل بازنشست شده‌اند، هنوز پاداش پایان خدمت خود را نگرفته‌اند؛ از ماه‌های ابتدایی سال، مقامات صندوق کشوری و مدیران سازمان برنامه و بودجه وعده دادند که معوقات بازنشستگان «قبل از پایان شهریور» واریز می‌شود.

 • حقوق بازنشستگان | حقوق بازنشستگان جدید | حقوق بازنشستگان 1401

  رقم جدید حقوق بازنشستگان کولاک کرد.