خودروهای سایپا
  • ارتقاع زیر ساخت و عملی شدن جهش تولید در این خودرو سازی موجب شده بتوانیم برای برخی از محصولات، زودتر از موعد مقرر دعوت نامه تحویل خودرو صادر کنیم.