عرضه ی نفت
  • زمانی که حسن روحانی خبر از طرحی برای آن چه گشایش اقتصادی خوانده بود داد، گمانه زنی‌ها پیرامون این طرح دولت برای برون رفت از اوضاع آشفته اقتصادی کلید خورد اما کسی فکرش را هم نمی‌کرد که منظور رئیس‌جمهوری از طراحی برنامه‌ای برای گشایش اقتصادی همان عرضه اوراق سلف نفتی در بازار بورس است.