قتل به دلیل جای پارک
  • قتل | قتل جوان 32 ساله | قتل به دلیل جای پارک

    مردی که بر سر جای پارک خودروی خود درگیر شده بود مرتکب قتل شده و با حکم قضات دادگاه کیفری استان تهران به قصاص محکوم شد.