وضعیت هنرمندان
  • بازداشت هنرمندان

    خانه موسیقی در اطلاعیه ای اعلام کرد: از زمان تشکیل کمیته‌ای متشکل از نمایندگان خانه تئاتر، سینما و موسیقی در مهرماه تا امروز به تاریخ ۲۸ آبان‌ماه، خانه موسیقی ایران پیگیر آزادی ۲۲ هنرمند بازداشت شده در عرصه موسیقی بوده است.