گردش مالی
  • در حالی که دقیقاً ۹ ماه (یا حدود ۲۷۰ روز) از سکانداری محمد رضایی در بیمه ایران می گذرد و نحوه مدیریت و تدابیر وی و اتخاذ استراتژی های جدید، این شرکت را در مسیر پر امیدی قرار داده است، برخی افراد که قبلاً در این شرکت صاحب نفوذ بوده اند مشغول باج‌خواهی مجازی شده اند.