چهارشنبه 27 تیر 1403 - 17 Jul 2024
تاریخ انتشار: 1401/10/19 18:30
تعبیر خواب
کد خبر: 12560

تعبیر خواب آهو | آهو در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب آهو را در ادامه بخوانید.

معبران به علّت فریبندگی و برازندگی آهو، او را نماد زن، زنانگی دانسته و خواب آهو را بر این اساس تعبیر و تفسیر می‌کنند. آهو حیوانی زیبا، مسحور‌کننده و چابک است که دارای ویژگی‌هایی منحصر به‌فرد و ظرافتی مثال زدنی می‌باشد. برای دانستن معانی بیشتر این خوا،در ادامه با تاروت رنگی همراه باشید.

در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

تعبیر خواب آهو از نظر امام جعفر صادق (ع)

دیدن آهو در خواب به اعتقاد این امام بزرگوار، دارای چهار تعبیر متفاوت و مجزا می‌باشد.

تعبیر اوّل:

نماد زن، زنانگی، کنیز یا همسر است. بیننده‌ی رؤیا یا زنی را به استخدام خود در آورده، مالک و صاحب اختیارش خواهد شد و یا با دوشیزه‌ای جوان وصلت کرده و او را به همسری بر می‌گزیند.

تعبیر دوّم:

نمایانگر فرزندی است که در آینده‌ای نه‌چندان دور  خداوند به صاحب خواب عطا نموده و به زندگی‌اش شادی و برکت خواهد بخشید.

تعبیر سوّم:

بیانگر استفاده‌ی ابزاری از زنان ث، کام‌جویی و رفع نیاز‌های جسمانی و تجربه کردن لذّت‌های نفسانی توسط مشاهده‌گر و صاحب رؤیا می‌باشد.

از نظر محمد ابن سیرین

به‌طور کلی تعبیر دیدن آهو در خواب از نظر این معبر حامل پیامی خوش و بخت و اقبالی نیکو می‌باشد. همچنین رؤیای آهو، نماد موفقیّت، رشد و پیشرفت برای صاحب خواب خواهد بود.

اگر در خواب ببینید که بدون آن‌که به شکار آهو رفته باشید، آهویی را در اختیار داشته و در دام گرفتارش ساختید، بیانگر این است که  به‌زودی همسری برگزیده و با او ازدواج می‌کنید و یا نشانگر خدمتکار زن و یا برده‌ایست که مالک و صاحب آن شما خواهید بوذ.

اگر در خواب ببینید که عازم شکار گشته و در آن‌جا آهویی را صید نمودید، نشان‌دهنده‌ی این است که از شخصی هدیه‌ای ارزشمند دریافت کرده و یا دستاوردی بزرگ و عظیم نصیبتان خواهد شد. به‌همین خاطر مورد توجه مفرط دیگران قرار گرفته و برخی به غنایم شما حسادت خواهند ورزید.

 اگر در رؤیای خویش مشاهده کردید که آهویی نحیف و لاغر اندام در خانه‌ی شما جان داد و مرد، حاکی از این است که زنی از نزدیکان، خویشاوندان، دوستان و آشنایان به قصد زیان رساندن به شما، انتقام جویی و بر اساس کدورت‌هایی عمیق، دست به انجام کار‌هایی ناپسند و زشت بر علیه شما می‌زند. این موضوع شما را بسیار اندوهگین کرده و سبب افسردگی شما خواهد شد.

اگر در خواب دیدید که آهویی را به‌وسیله‌ی سلاح جنگی مانند تیر و یا موارد دیگری همچون سنگ، زخمی کرده و به او آسیبی شدید وارد نمودید، معنایش این است که به زنی آشنا یا ناشناس از سر حسادت و بخل ورزی تهمت زده و در غیابش به بدگویی او مشغول می‌گردید. سخنان ناروایی را به آن زن نسبت داده و آبرو و شرفش را لکه‌دار می‌سازید. اما فراموش نکنید که حقیقت بالاخره روشن می‌شود و مردم روزی انگشت اتهام را به سمت خودتان نشانه خواهند گرفت.


کپی لینک کوتاه خبر: https://setareparsi.com/d/2lvb83