جمعه 01 تیر 1403 - 21 Jun 2024
تاریخ انتشار: 1401/12/27 11:07
رونالدو | مسی | مقایسه رونالدو و مسی
کد خبر: 14421

مقایسه جنجالی کریستیانو رونالدو و لیونل مسی | در این مقایسه کدام یک برنده اند؟ رونالدو یا مسی؟

این مطلب توسط کاربران ارسال شده است و دیدگاه ستاره پارسی نیست.

به گزارش ستاره پارسی:چرا کریستیانو رونالدو بهترین میانگین گل تاریخ رو دارد ؟

چرا کریستیانو رونالدو با اختلاف وحشتناک بهترین گلزن و مهاجم تاریخ است ؟

ایا میانگین گل مسی واقعا از رونالدو بهتر است ؟

 

در این مطلب در زمینه میانگین گل و عملکرد گلزنی کامل ترین و عادلانه ترین مقایسه رو از رونالدو و مسی داریم 

مقایسه کامل کریستیانو رونالدو و لیونل مسی در میانگین گل و عملکرد گلزنی  رونالدو یا مسی کدام یک بهترین مهاجم و گلزن تاریخ است:

 

مقایسه میانگین گل رونالدو و مسی در هر سال از 2008 تا 2021:

2008

رونالدو هر ۱۳۷ دقیقه ۱ گل 

مسی هر ۱۶۳ دقیقه ۱ گل 

2009

رونالدو هر ۱۲۹ دقیقه ۱ گل 

مسی هر ۱۲۳ دقیقه ۱ گل 

2010

رونالدو هر ۱۰۵ دقیقه ۱ گل 

مسی هر ۸۹ دقیقه ۱ گل 

2011

رونالدو هر ۸۵ دقیقه ۱ گل 

مسی هر ۱۰۵ دقیقه ۱ گل 

2012

رونالدو هر ۱۰۰ دقیقه ۱ گل 

مسی هر ۶۶ دقیقه ۱ گل 

2013

رونالدو هر ۷۲ دقیقه ۱ گل 

مسی هر ۷۸ دقیقه ۱ گل 

2014

رونالدو هر ۸۳ دقیقه ۱ گل 

مسی هر ۹۸ دقیقه ۱ گل 

2015

رونالدو هر ۸۸ دقیقه ۱ گل 

مسی هر ۱۰۱ دقیقه ۱ گل 

2016

رونالدو هر ۹۰دقیقه ۱ گل 

مسی هر ۹۰ دقیقه ۱ گل 

2017

رونالدو هر ۹۸ دقیقه ۱ گل 

مسی هر ۱۰۳ دقیقه ۱ گل 

2018

رونالدو هر ۹۱ دقیقه ۱ گل 

مسی هر ۸۶ دقیقه ۱ گل 

2019

رونالدو هر ۱۱۰ دقیقه ۱ گل 

مسی هر ۹۴ دقیقه ۱ گل 

2020

رونالدو هر ۸۸ دقیقه ۱ گل 

مسی هر ۱۵۸ دقیقه ۱ گل 

2021

رونالدو هر ۱۱۶ دقیقه ۱ گل

مسی هر ۱۲۳ دقیقه ۱ گل 

رونالدو 8 سال میانگین گل برتر از مسی 

مسی 5 سال میانگین گل بهتر از رونالدو 

 

جمع کل میانگین گل از 2008 تا 2021:

(زمانی که هر دو در اوج و در پست مهاجم بودند)

کریستیانو رونالدو 

هر ۹۹.۵ دقیقه ۱ گل 

لیونل مسی 

هر ۱۰۵ دقیقه ۱ گل 

مقایسه بهترین سال های رونالدو و مسی در میانگین گل و مقایسه آنها باهم از 2008 تا2021:

سال اول برتر :

رونالدو 2013 هر ۷۲ دقیقه ۱ گل

مسی 2012 هر ۶۶ دقیقه ۱ گل 

برتری مسی

سال دوم برتر :

رونالدو 2014هر ۸۳ دقیقه ۱ گل 

مسی 2013 هر ۷۸ دقیقه ۱ گل 

برتری مسی

سال سوم برتر:

رونالدو 2011 هر ۸۵ دقیقه ۱ گل 

مسی 2018 هر ۸۶ دقیقه ۱ گل 

برتری رونالدو 

سال چهارم برتر :

رونالدو 2015 هر ۸۸ دقیقه ۱ گل 

مسی 2010 هر ۸۹ دقیقه ۱ گل 

برتری رونالدو 

سال پنجم برتر :

رونالدو 2020 هر ۸۸ دقیقه ۱ گل 

مسی 2016 هر ۹۰ دقیقه ۱ گل 

برتری رونالدو 

سال ششم برتر :

رونالدو 2016 هر ۹۱ دقیقه ۱ گل 

مسی 2019 هر ۹۴ دقیقه ۱ گل 

برتری رونالدو 

سال هفتم برتر :

رونالدو 2018 هر ۹۱ دقیقه ۱ گل 

مسی 2014 هر ۹۸ دقیقه ۱ گل 

برتری رونالدو 

سال هشتم برتر :

رونالدو 2017 هر ۹۸ دقیقه ۱ گل 

مسی 2015 هر ۱۰۱ دقیقه ۱ گل 

برتری رونالدو 

سال نهم برتر :

رونالدو 2012 هر ۱۰۰ دقیقه ۱ گل 

مسی 2017 هر ۱۰۳ دقیقه ۱ گل 

برتری رونالدو 

سال دهم برتر :

رونالدو 2010 هر ۱۰۵ دقیقه ۱ گل 

مسی 2011 هر ۱۰۵ دقیقه ۱ گل 

مساوی 

سال یازدهم برتر :

رونالدو 2019 هر ۱۱۰ دقیقه ۱ گل 

مسی 2021هر ۱۲۳ دقیقه ۱ گل 

برتری رونالدو 

سال دوازدهم برتر :

رونالدو 2021 هر ۱۱۶ دقیقه ۱ گل 

مسی 2009 هر ۱۲۳ دقیقه ۱ گل 

برتری رونالدو

سال سیزدهم برتر:

رونالدو 2009 هر ۱۲۹ دقیقه ۱ گل 

مسی 2020 هر ۱۵۸ دقیقه ۱ گل

برتری رونالدو 

سال چهاردهم برتر :

رونالدو 2008  هر ۱۳۱ دقیقه ۱ گل 

مسی 2008 هر ۱۶۳ دقیقه ۱ گل 

برتری رونالدو 

در کل 

رونالدو 11 سال برتری 

مسی 2 سال برتری 

!!!!!!!!!!!!!!!

 

تفاوت وحشتناک سطح گلزنی دو بازیکن اینجا مشخص میشه 

مقایسه رونالدو و مسی در سال هایی که میانگین گل ۱ و +۱ گل در هر بازی رو ارائه دادند 

کریستیانو رونالدو :

2011 هر ۸۵ دقیقه ۱ گل 

2013 هر ۷۲ دقیقه ۱ گل 

2014 هر ۸۳ دقیقه ۱ گل 

2015 هر ۸۸ دقیقه ۱ گل 

2016 هر ۹۰ دقیقه ۱ گل 

2018 هر ۹۰ دقیقه ۱ گل 

2020 هر ۸۸ دقیقه ۱ گل 

7 سال میانگین گله ۱ گل یا بیشتر در هر بازی 

لیونل مسی 

2010 هر ۸۹ دقیقه ۱ گل

2012 هر ۶۶ دقیقه ۱ گل 

2016 هر ۹۰ دقیقه ۱ گل 

2018 هر ۸۶ دقیقه ۱ گل 

4 سال میانگین گله ۱ گل یا بیشتر در هر بازی 

رونالدو 7 سال 

مسی 4 سال

با اینکه امار میگوید رونالدو  خیلی خیلی گلزن بهتری از مسی است کریستیانو رونالدو بهترین گلزن و مهاجم تاریخ است و در تمام سال هایی که مهاجم بازی کرده از نظر میانگین گل بهتر بوده است   اما عده ای علاقه دارند با افزودن  امار ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۸ که رونالدو در پست هافبک بازی میکرده مسی را مهاجم و گلزن برتری جلوه دهند 

 

آمار میانگین گل رونالدو در سال های 2008 تا 2021 که در اوج مهاجم بوده است :

هر 99.5دقیقه ۱ گل 

8 سال میانگین گل بهتر از مسی

11سال ورژن بهتر از مسی در مقایسه بهترین ورژن ها 

7 سال میانگین گل +۱ گل در هر بازی 

آمار میانگین گل مسی در سال های 2008 تا2021 که در اوج مهاجم بوده است:

هر 105 دقیقه ۱ گل 

5 سال میانگین گل بهتر از رونالدو 

2 سال ورژن بهتر از مسی در مقایسه بهترین ورژن ها 

4 سال میانگین گل +۱ گل در هر بازی

یک بار برای همیشه:

کریستیانو رونالدو بهترین گلزن و مهاجم تاریخ فوتبال است

 

مقایسه رکورد های گلزنی :

رکورد هایی که رونالدو از نظر میانگین گل در سال هایی که مهاجم بوده است زده است : 

(2008 تا2021) بدون آمار زمان بازی هافبک 

بهترین میانگین گل تاریخ لالیگا  

بهترین میانگین گل تاریخ لیگ قهرمانان اروپا 

بهترین میانگین گل تاریخ جام ملت های اروپا

بهترین میامگین گل لیگ تاریخ

بهترین میانگین گل باشگاهی تاریخ

بهترین میانگین گل ملی تاریخ 

بهترین میانکین گل تاریخ قاره اروپا

بهترین میانگین گل تاریخ جام جهانی باشگاهی 

بهترین میانگین گل تاریخ رئال مادرید 

بهترین میانگین گل تاریخ یوونتوس 

بهترین میانگین گل تاریخ پرتغال 

بهترین میانگین گل تاریخ ۵ لیگ معتبر 

بهترین میانگین گل قرن ۲۱

بهترین میانگین گل تاریخ مسابقات یوفا 

بهترین میانگین گل تاریخ مسابقات فیفا

بهترین میانگین گل تاریخ الکلاسیکو 

بهترین میانگین گل تاریخ مراحل حذفی 

رکورد هایی که مسی از نظر میانگین گل در سال هایی که مهاجم بوده است زده است :

بهترین میانگین گل تاریخ آرژانتین 

بهترین میانگین گل تاریخ بارسلونا 

بهترین میانگین گل قاره آمریکا جنوبی

بهترین میانگین گل مرحله گروهی 

بهترین میانگین گل فینال ها

تمام رکورد ها بدون آمار ۲۰۰ بازی هافبک رونالدو طی ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۸ از نظر میانگین گل دست رونالدو می باشد

 

مقایسه جوایز گلزنی :

شامل 

بهترین گلزن لیگ قهرمانان اروپا 

بهترین گلزن لیگ ( کفش طلا)

بهترین گلزن ۵ لیگ معتبر اروپا 

بهترین گلزن سال 

 

رونالدو 

۶× بهترین گلزن ۵ لیگ معتبر اروپا

۷× بهترین گلزن لیگ قهرمانان اروپا 

۴× بهترین گلزن سال (2011.2013.2014.2015)

۴× بهترین گلزن لیگ (کفش طلا)

22× جایزه گلزنی 

 

مسی

۳×بهترین گلزن ۵ لیگ معتبر اروپا 

۶×بهترین گلزن لیگ قهرمانان اروپا 

۳×بهترین گلزن سال(2010.2012.2016)

6× بهترین گلزن لیگ (کفش طلا)

18× جایزه گلزنی


کپی لینک کوتاه خبر: https://setareparsi.com/d/2xqq7z