دوشنبه 27 فروردین 1403 - 15 Apr 2024
تاریخ انتشار: 1401/10/12 13:30
عالم برزخ
کد خبر: 12291

اموات بعد از مرگ، چگونه و با شکلی در عالم برزخ زندگی می کنند؟

روح انسان بعد از پایان زندگی دنیا، در جسم لطیفی قرار می گیرد، که آن جسم، از بسیاری از عوارض و مشکلات جسم مادی برکنار است و به آن، قالب مثالی می گویند، که نه کاملا مجرد است و نه مادی.

عالم برزخ، جهانی است که بین دنیا و آخرت قرار گرفته است که از هنگام مرگ هر انسان شروع می شود و تا پایدار شدن روز قیامت ادامه دارد، بنابراین هم اکنون عالم برزخ وجود دارد، و آنان که مرده اند در این عالم به سر می برند به عبارت روشن تر وقتی انسان مرد، بدن او مرده است ولی روح از بدن جدا شده و زنده است، منتهی چون دیگر در قالب بدن نمیتواند زندگی کند ناچارا از بدن جدا شده و زندگی مستقل از بدن را شروع میکند.

روح انسان بعد از پایان زندگی دنیا، در جسم لطیفی قرار می گیرد، که آن جسم، از بسیاری از عوارض و مشکلات جسم مادی برکنار است و به آن، قالب مثالی می گویند، که نه کاملا مجرد است و نه مادی.

بلکه دارای یک نوع تجرد برزخی است (مثلا جای گرفتن آب در میان کوزه، با جای گرفتن آن در میان نایلون، فرق دارد در اولی آب در میان جسم غلیظ است و در دومی در میان جسم لطیف، آب همان آب است فقط ظرفش عوض شده،مثل روح که در دنیا در قالب جسم مادی قرار میگیرد و بعد از مرگ در قالب جسم لطیف قرار داده می شود.

شخصی از امام صادق (علیه السلام) پرسید:

عده ای معتقدند که ارواح مومنان در چینه دان پرندگان سبز رنگی، در اطراف عرش قرار دارند...

امام صادق (علیه السلام) فرمود: این اعتقاد درست نیست، مومن در نزد خدا گرامی تر از آن است که خداوند روحش را در چینه دان پرنده ای جای دهد بلکه ارواح در بدن هائی شبیه بدن های سابق خواهند بود.

و نیز فرمود: هنگامی که خداوند روح مومن را قبض می کند، او را در قالبی همانند قالبش در دنیا قرار می دهد.

آنگاه فرمود: این ارواح (در قالب برزخی) می خورند و می آشامند و هر گاه شخصی، بر آنها وارد شد آنها او را به همان صورتی که در دنیا بود می شناسند..

فروع کافی ج 3، ص، 244 و 245


کپی لینک کوتاه خبر: https://setareparsi.com/d/4vegz2