شنبه 01 اردیبهشت 1403 - 20 Apr 2024
تاریخ انتشار: 1401/09/18 14:00
حادثه ای دلخراش
کد خبر: 11519

اگر قلبتان ضعیف است این فیلم را نبینید | وقوع حادثه ای دلخراش در چند ثانیه!

وقوع حادثه ای دلخراش در چند ثانیه که در عمان رخ داده و ساکنین خانه آسیبی ندیدند.