کد خبر : 9060

سرنوشت قیمت بنزین در دولت جدید چه خواهد شد؟

به گزارش ستاره پارسی :

 علی بابایی کارنامی نایب اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، درباره احتمال افزایش قیمت بنزین بیان داشت:

مصوبه مجلس شورای اسلامی صراحت دارد که تحت هیچ عنوان هیچ اقلام استراتژیکی در سال ۱۴۰۰ نباید گران شود؛ به هیچ وجه تا پایان سال هیچ نگرانی نباید در این زمینه داشته باشیم چراکه این قانون است.

 

 

ارسال نظر