کد خبر : 9392

بازنشستگان | حقوق بازنشستگان

براساس گفته‌های بازنشستگان تامین اجتماعی، روند پرداخت مستمری شهریورماه برای روزهای جمعه، بیست و پنجم شهریورماه و شنبه بیست و ششم شهریور ماه متوقف شده بود.

بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، همزمان با تعطیلات اخیر شاید یک وقفه ۲ روزه در جریان پرداخت حقوق شهریور ماه خود بودند. با خاتمه تعطیلات این مشکل از روز گذشته برطرف شده است.

براساس گفته‌های بازنشستگان تامین اجتماعی، روند پرداخت مستمری شهریورماه برای روزهای جمعه، بیست و پنجم شهریورماه و شنبه بیست و ششم شهریور ماه  متوقف شده بود.

مستمری چه کسانی به تاخیر افتاد؟

مطابق جدولی که در نیمه نخست اول سال ۱۴۰۱ مبنای پرداخت مستمری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی بوده است، قرار بود برای روز بیست و پنجم شهریورماه مستمری کسانی که نام خانوادگی آنها با حرف «چ»، «ج»، «ژ» و «ص» آغاز می‌شود، پرداخت شود.

همچنین برای روز بیست و ششم شهریور ماه نیز قرار بود، مستمری بازنشستگانی که نام خانوادگی آنها با یکی از حروف «ض»، «ز» و «ف» آغاز می‌ شود پرداخت شود.

این مشکل موقتی که دلیل آن هنوز مشخص نیست برای مدت دو روز ادامه داشت و در این بازه زمانی بازنشستگانی که موعد پرداخت حقوقشان معین شده بود، موفق به دریافت مستمری خود نشدند.

مطابق این اظهارات همزمان با خاتمه این تعطیلات، معوقات اخیر همزمان با دیگر بازنشستگان واریز شد.

تاخیر ربطی به افزایش مستمری‌ها ندارد

توقف دو روزه پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ارتباطی با صدور احکام جدید بازنشستگی برای بازنشستگان غیر حداقلی بگیر این سازمان ندارد.

به نظر می‌رسد تمامی بازنشستگانی که در این دو روز موعد پرداخت مستمری‌هایشان بود، به صورت موقت موفق به دریافت حقوق خود نشدند.

بعد از برطرف شدن این مشکل تمامی معوقات براساس احکام بازنشستگی معتبر به حساب صاحبان آنها واریز شد.

در جریان اعتراضاتی که ار خردادماه امسال از سوی بازنشستگان غیر حداقل بگیر سازمان تامین اجتماعی آغاز شده بود، دولت در نهایت زیر فشار مجلس شورای اسلامی پذیرفت که حقوق این گروه ۱٫۶ میلیون نفری را به جای ۱۰ درصد، ۳۸ درصد افزایش دهد.

در نهایت با صدور احکام جدید بازنشستگی، این افزایش از روزهای منتهی موعد به پرداخت مستمری شهریور ماه عملیاتی شد.

مشکلی دیگر وجود ندارد

علی دهقان‌کیا، مسئول نهاد صنفی بازنشستگان شهرستان تهران در این باره وجود چنین مشکلی را به صورت موردی تایید کرد: در مدت اخیر یکی از بازنشستگان حوزه شهریار، خبر داد که حقوقش را در موعد اعلام واریز نکرده‌اند.

ولی ادامه داد: با توجه به مناسبت تعطیلی، دلیل این اتفاق معلوم نشد، هرچند غیر از این مورد، با مورد دیگری مواجه نشدیم، هرچه هست به نظر می‌رسد که مشکل برطرف شده و حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی طبق روال در حال پرداخت شدن است.

 

ارسال نظر