شنبه 01 مهر 1402 - 23 Sep 2023
ضرب المثل های قدیمی
کد خبر: 10879

ضرب المثل های قدیمی و جالب را بخوانید | 89 ضرب المثل قدیمی

ضرب المثل های قدیمی و جالب را در مطلب زیر بخوانید.

1 اجاره نشین خوش نشینه !

2 ارزان خری، انبان خری !

3 از اسب افتاده ایم، اما از نسل نیفتاده ایم !

4 از اونجا مونده، از اینجا رونده !

5 از اون نترس که های و هوی داره، از اون بترس که سر به تو داره !!

6 از این امامزاده کسی معجز نمی بینه !!

7 از این دم بریده هر چی بگی بر میاد !!

8 از این ستون بآن ستون فرجه !

9 از بی کفنی زنده ایم !

10 از دست پس میزنه، با پا پیش میکشه !

11 از تنگی چشم پیل معلومم شد --- آنانکه غنی ترند محتاج ترند !

12 از تو حرکت، از خدا برکت .!

13 از حق تا نا حق چهار انگشت فاصله است !

14 از خر افتاده، خرما پیدا کرده !

15 از خرس موئی، غنیمته !

16 از خر میپرسی چهارشنبه کیه ؟!

17 از خودت گذشته، خدا عقلی به بچه هات بده !

18 از درد لا علاجی به خر میگه خانمباجی !!

19 از دور دل و میبره، از جلو زهره رو !!

20 از سه چیز باید حذر کرد، دیوار شکسته، سگ درنده، زن سلیطه !

21 از شما عباسی، از ما رقاصی !

22 از کوزه همان برون تراود که در اوست ! ( گر دایره کوزه ز گوهر سازند )!

23 از کیسه خلیفه می بخشه !

24 از گدا چه یک نان بگیرند و چه بدهند !

25 از گیر دزد در آمده، گیر رمال افتاد !

26 از ماست که بر ماست !

27 از مال پس است و از جان عاصی !

28 از مردی تا نامردی یک قدم است !

29 از من بدر، به جوال کاه !

30 از نخورده بگیر، بده به خورده !

31 از نو کیسه قرض مکن، قرض کردی خرج نکن !

32 از هر چه بدم اومد، سرم اومد !

33 از هول هلیم افتاد توی دیگ !

34 از یک گل بهار نمیشه !

35 از این گوش میگیره، از آن گوش در میکنه !

36 اسباب خونه به صاحبخونه میره !

37 اسب پیشکشی رو، دندوناشو نمیشمرند !

38 اسب ترکمنی است، هم از توبره میخوره هم ازآخور !

39 اسب دونده جو خود را زیاد میکنه !

40 اسب را گم کرده، پی نعلش میگرده !

41 اسب و خر را که یکجا ببندند، اگر همبو نشند همخو میشند !

42 استخری که آب نداره، اینهمه قورباغه میخواد چکار ؟ !

43 اصل کار برو روست، کچلی زیر موست !

44 اکبر ندهد، خدای اکبر بدهد !

45 اگر بیل زنی، باغچه خودت را بیل بزن !

46 اگر برای من آب نداره، برای تو که نان داره !

47 اگر بپوشی رختی، بنشینی به تختی، تازه می بینمت بچشم آن وختی !

48 اگه باباشو ندیده بود، ادعای پادشاهی میکرد !

49 اگه پشیمونی شاخ بود، فلانی شاخش بآسمان میرسید !

50 اگه تو مرا عاق کنی، منهم ترا عوق میکنم !

51 اگر جراحی، پیزی خود تو جا بنداز !

52 اگه خدا بخواهد، از نر هم میدهد !

53 اگه خاله ام ریش داشت، آقا دائیم بود !

54 اگه خیر داشت، اسمشو می گذاشتند خیرالله !

55 اگر دانی که نان دادن ثواب است --- تو خود میخور که بغدادت خرابست !

56 اگه دعای بچه ها اثر داشت، یک معلم زنده نمی موند !

57 اگه زاغی کنی، روقی کنی، میخورمت !

58 اگه زری بپوشی، اگر اطلس بپوشی، همون کنگر فروشی !

59 اگه علی ساربونه، میدونه شترو کجا بخوابونه !

60 اگه کلاغ جراح بود، ماتحت خودشو بخیه میزد !

61 اگه لالائی بلدی، چرا خوابت نمیبره !

62 اگه لر ببازار نره بازار میگنده !

63 اگه مردی، سر این دسته هونگ ( هاون ) و بشکن !

64 اگه بگه ماست سفیده، من میگم سیاهه !

65 اگه مهمون یکی باشه، صاحبخونه براش گاو می کشه !

66 اگه نخوردیم نون گندم، دیدیم دست مردم !

67 اگه نی زنی چرا بابات از حصبه مرد !

68 اگه هفت تا دختر کور داشته باشه، یکساعته شوهر میده!

69 اگه همه گفتند نون و پنیر، تو سرت را بگذار زمین و بمیر !

70 امان از خانه داری، یکی میخری دو تا نداری!

71 امان ازدوغ لیلی ، ماستش کم بود آبش خیلی !

72 انگور خوب، نصیب شغال میشه !

73 اوسا علم ! این یکی رو بکش قلم !

74 اولاد، بادام است اولاد اولاد، مغز بادام !

75 اول بچش، بعد بگو بی نمکه !

76 اول برادریتو ثابت کن، بعد ادعای ارث و میراث کن !

77 اول بقالی و ماست ترش فروشی !

78 اول پیاله و بد مستی !

79 اول ، چاه را بکن، بعد منار را بدزد !

80 ای آقای کمر باریک، کوچه روشن کن و خانه تاریک !

81 این تو بمیری، از آن تو بمیری ها نیست !

82 اینجا کاشون نیست که کپه با فعله باشه !

83 این حرفها برای فاطی تنبون نمیشه !

84 این قافله تا به حشر لنگه !

85 اینکه برای من آوردی، ببر برای خاله ات !

86 اینو که زائیدی بزرگ کن !

87 این هفت صنار غیر از اون چارده شی است !

88 اینهمه چریدی دنبه ات کو ؟!

89 اینهمه خر هست و ما پیاده میریم !!


کپی لینک کوتاه خبر: https://setareparsi.com/d/4dakw4