کد خبر : 7966

یک معلم چینی دانش آموزانش را به عنوان مجازات مجبور میکند با آب دستشویی صورتشان را بشویند. البته او ادعا میکند آبی که برای تنبیه این دانش آموزان استفاده میکند آب تمیز است

به گزارش ستاره پارسی :

یک معلم چینی دانش آموزانش را به عنوان مجازات مجبور میکند با آب دستشویی صورتشان را بشویند. البته او ادعا میکند آبی که برای تنبیه این دانش آموزان استفاده میکند آب تمیز است.

  

 

 ارسال نظر