کد خبر : 1613

المیرا شریفی مقدم گوینده خبر شبکه خبر در ارتباط زنده تصویری با داود عابدی از او سراغ فرزندان شان را گرفت و صحنه های جالبی را این دو رقم زدند.

به گزارش ستاره پارسی :

به گزارش ستاره پارسی؛ المیرا شریفی مقدم گوینده خبر شبکه خبر در ارتباط زنده تصویری با داود عابدی خبرنگار ورزشی این شبکه و البته همسرش ، از او سراغ فرزندان شان را گرفت و صحنه های جالبی را این دو رقم زدند.


ارسال نظر